Συμπληρώστε την αίτηση χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

  • Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής η κάρτα ανεργίας σας πρέπει να είναι ενεργή! Εάν δεν διαθέτετε δελτίο ανεργίας, επισκεφθείτε οποιοδήποτε τοπικό Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκδώσετε άμεσα μία!
  • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.
  • Σημειώστε τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) για κάθε επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα (αποτελέσματα, ανάκτηση αίτησης, κτλ).
  • Μέσω του συστήματος πρόβασης [δείτε εδώ – ΚΑΥΑΣ] μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση στην αίτησή σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

H παρούσα δράση δεν αποτελεί Επιταγή Εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας. Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν μόνοι τους και με δική τους ευθύνη τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αίτηση. Η ενημέρωση  για την επιλογή τους στο μητρώο ωφελουμένων θα γίνει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην παρούσα ιστοσελίδα και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.